Ochrana osobních údajů

Brigomat.cz s.r.o.

Informace pro kandidáty o zpracování osobních údajů kandidátů.

Pokud jste naším zákazníkem, uchazečem o práci nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo jsme

Jsme společnost Brigomat.cz, s.r.o., IČ: 035 13 564, se sídlem Komenského 295/44, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85106 (dále jen „Brigomat”) která provozuje webové stránky www.brigomat.cz a www.invalidavpraci.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké osobní údaje Brigomat zpracovává?

Brigomat zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno, adresa, e-mail a další kontaktní informace;
 • datum narození, věk, rodinný stav, pohlaví;
 • státní příslušnost, fotografie (pokud existuje);
 • průkaz totožnosti, pracovní povolení (při zaměstnávání cizinců);
 • životopis, odborná praxe, pracovní reference a kvalifikace, znalosti cizích jazyků;
 • informace o aktuální pozici na trhu práce;
 • jakékoli další informace, které předkládáte a které jsou relevantní pro profil uchazeče o zaměstnání nebo ve vztahu ke konkrétní volné pracovní pozici nebo pracovní nabídce

Proč Brigomat potřebuje mé osobní údaje?

Brigomat zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 • vyhledání a zprostředkování zaměstnání;
 • vedení databáze kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání;
 • posuzování schopností, znalostí a osobnostního profilu kandidátů v assessment centru pro účely zprostředkování zaměstnání;
 • předávání životopisů kandidátů potenciálním zaměstnavatelům;
 • provádění auditu vyžadovaného právními předpisy;

Vaše osobní údaje nebudou pracovávány k jiným než k výše popsaným účelům, aniž by vás Brigomat informoval nebo pokud od vás Brigomat neobdrží souhlas.

Na základě čeho Brigomat mé osobní údaje zpracovává?

Brigomat zpracovává vaše osobní údaje:

 • na základě vašeho souhlasu, který Brigomatu udělíte prostřednictvím internetových stránek www.brigomat.cz, www.invalidavpraci.cz, emailem, osobně podpisem formuláře či jiným způsobem;
 • za účelem naplnění legitimních zájmů společnosti Brigomat

Jakým způsobem Brigomat s osobními údaji nakládá?

Brigomat nakládá s vašimi osobními údaji za účelem uvedeným výše a přijal potřebná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity údajů, jakož i k zabránění jejich změnám, ztrátám nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Použití vašich osobních údajů může zahrnovat také jejich předáním jiným osobám/subjektům (viz níže), a proto byla přijata technická a smluvní opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. 

Předává Brigomat mé osobní údaje jiným osobám?

Brigomat může vaše osobní údaje předat, tedy sdílet, a to:

 • projektům v rámci společnosti Brigomat pro účely interního auditu a analýz;
 • klientům Brigomat, tj. potenciálním zaměstnavatelům, pro účely výběrového řízení, zprostředkování zaměstnání, dočasného přidělení zaměstnanců a s tím související činnosti;
 • externím poskytovatelům služeb Brigomat (např. pro účely externího školení... ).

Jak dlouho Brigomat uchovává mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let anebo dle lhůt stanovených příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou moje práva?

Můžete Brigomat kdykoliv požádat o:

 • kontrolu osobních údajů, které o vás zpracováváme a uchováváme;
 • opravu těchto osobních údajů, pokud jsou nesprávné;
 • obdržení osobních údajů, které jste Brigomatu poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.
Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaší žádosti bude Brigomat věnovat zvláštní pozornost, tak aby bylo co nejvíce zajištěno uplatnění vašich práv. V této souvislosti vás Brigomat může požádat o předložení dokladu totožnosti, tak aby byla ověřena vaše identita.

O provedených krocích vás bude Brigomat informovat do 1 měsíce od zadání vašeho požadavku. Prosím vezměte na vědomí, že v konkrétních případech (například kvůli zákonným požadavkům) nemusí být vaše žádost vyřízena okamžitě.

Mohu odvolat svůj souhlas, který jsem Brigomatu udělil?

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, a to na emailové adrese osobniudaje@brigomat.cz a také prostřednictvím odhlašovacího odkazu v našich newsletterech s nabídkami práce.

Zároveň upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě předtím uděleného souhlasu, ani na další zpracování stejných údajů na jiném právním základě (např. smlouva nebo dodržování zákonné povinnosti).

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 776 353 787 nebo na e-mail: osobniudaje@brigomat.cz