Blog z oblasti práce a zaměstnání

Zajímavosti, tipy, inspirace, rozhovory ...

21.4. 2017

II.DÍL – Jak se profesně orientovat v pracovních nabídkách?

Jak jsme již zmínili na konci prvního článku našeho blogu, druhý díl se bude věnovat profesní orientaci a při hledání práce. Pokud teprve začínáme práci hledat, nabízí se otázka: Jaké zaměstnání chceme najít? Na prvním místě si musíme vymezit určité spektrum profesí. Samozřejmě platí, čím více, tím lépe. Pokud se omezíme pouze na jednu či dvě profese, výrazně tím snižujeme využitelnost volných...

21.4. 2017

I.DÍL : Začínáme hledat práci … Existuje plán jak na to?

Každý uchazeč vstupující na trh práce má dvě možnosti, jak k hledání práce přistupovat. První z nich je spoléhat pouze na Úřad práce (ÚP), který slouží především jako evidenční místo. Registrace na ÚP je povinná a nabízí nám určitá práva, kterými jsou nárok na podporu, hrazení zdravotního a sociálního pojištění, ale také využívání nástrojů rekvalifikace, hmotné podpory při zahájení podnikání a mnoha dalších. ÚP nám...