Co vše skrývá pojem „firemní benefit“ ?

Důsledkem nezaměstnanosti se v posledních letech objevuje trend, kterým je nedostatek kvalitních zaměstnanců. Proto je dnes opravdu nutné investovat do udržení kvalitních lidí ve firmě. Kromě odpovídající mzdy se nabízí spoustu dalších forem, jak zaměstnance motivovat v jejich práci a dlouhodobé spokojenosti. Těmto motivačním formám se říká firemní nebo také zaměstnanecké benefity a bývají často daňově zvýhodněné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Poskytne-li vám firma nefinanční benefity, znamená to, že si vás váží a nejste pouze nástrojem k dosažení zisku. Taková firma má zájem o vaši spokojenost a především chce, abyste se ztotožnili s firemní kulturou.

Na pohovoru vám nabídli mzdu, která neodpovídala vašim představám? A co takhle služební auto, telefon, .. tyto benefity mohou zvýšit mzdu o pár tisíc navíc.

Co to vlastně benefit je?

Benefity jsou finanční nebo nefinanční služby, které vám zaměstnavatel poskytuje, aby vám zkvalitnil život. Tady může dojít k záměně s tzv. kompenzacemi (náhradami), což je nárokované proplácení některých služeb zaměstnance.

Firma může poskytovat benefity dvěma způsoby:

 1. Plošné poskytování všech benefitů všem zaměstnancům, kdy všichni zaměstnanci mají nárok na všechny benefity. To, zda je čerpají nebo ne, záleží jen a jen na nich.
 2. Cafeteria systém, v němž si zaměstnanec volí v rámci stanoveného limitu právě ty výhody, které pro něj představují největší hodnotu. Celkový rozpočet, který firma na tento způsob vyhradí, je stejný jako v případě plošného poskytování benefitů, ale pro vás, jako pro zaměstnance, je lepší, protože pomocí něj můžete optimalizovat čerpání zaměstnaneckých výhod podle toho, co osobně preferujete.

Dohodněte se se zaměstnavatelem

Jste v situaci,  kdy vám zaměstnavatel neposkytuje benefity, které by vám vyhovovali nebo dokonce žádné, je možnost se jich ,,domáhat“? Nefinanční odměny jsou poskytovány dobrovolně, proto domáhání se jich není zrovna vhodné. Co takhle zkusit návrh benefitu, který by byl pro vás a kolegy vhodný. Zkuste zmapovat prostředí konkurence, jaké nabízí benefity a zkusit to zkonzultovat se svým nadřízeným.  

Shrnutí možností benefitů v ČR:

 • odborné vzdělávání a účast na konferencích
 • mobilní telefon i pro soukromé účely
 • zdravotní pojištění
 • jazykové vzdělávání
 • nápoje zdarma (káva, čaj, minerálky)
 • flexibilní pracovní doba
 • firemní akce
 • parkovací místo v místě práce
 • notebook pro soukromé účely
 • auto pro soukromé účely
 • proplacení dopravy do práce
 • příspěvek na důchodové spoření
 • dovolená navíc
 • práce z domu
 • slevy na produkty a služby společnosti
 • sick day, proplacené volno na zotavení
 • odstupné při odchodu do důchodu
 • odměny při pracovních a životních jubileích
 • příspěvek na bydlení
 • strava nad rámec zákona
 • příspěvek na dovolenou
 • den volna na narozeniny
 • ovoce na pracovišti
 • odpočinková, relaxační místnost
 • proplacení sportovních aktivit
 • odkoupení nepotřebného firemního majetku za zvýhodněných podmínek
 • nadstandardní zdravotní péče
 • proplacení internetu využívaného doma
 • půjčky pro zaměstnance
 • masáže na pracovišti
 • školka pro děti zaměstnanců
 • poskytování tvůrčího placeného volna

A co vy? Upřednostníte navýšení mzdy nebo raději nějaký benefit z řady zajímavých zaměstnaneckých výhod?

Komentáře