I.DÍL : Začínáme hledat práci … Existuje plán jak na to?

Každý uchazeč vstupující na trh práce má dvě možnosti, jak k hledání práce přistupovat.

První z nich je spoléhat pouze na Úřad práce (ÚP), který slouží především jako evidenční místo. Registrace na ÚP je povinná a nabízí nám určitá práva, kterými jsou nárok na podporu, hrazení zdravotního a sociálního pojištění, ale také využívání nástrojů rekvalifikace, hmotné podpory při zahájení podnikání a mnoha dalších. ÚP nám může poskytnout nástroje pro snadnější získání zaměstnání, ale nesmíme opomenout, že podstatná část práce je na uchazeči samotném. Ano, tím druhým, podstatně důležitějším způsobem je sám uchazeč a jeho vlastní aktivity. Je nezbytné si uvědomit, že záleží pouze na uchazeči samotném, co je pro nalezení práce ochoten udělat a jaké nástroje využije.
Mnohdy mají uchazeči pocit, že nevyhovují požadavkům trhu práce. Studie však prokázaly, že prakticky každý uchazeč má co nabídnout. Existuje několik skupin uchazečů, kteří by se mohli řadit do tzv. znevýhodněné skupiny, například absolventi, starší uchazeči, ženy s dětmi nebo lidé se zdravotním znevýhodněním či handicapem. Různí zaměstnavatelé však mají při obsazování volných pracovních míst odlišné představy a nároky. Nevýhoda pro jednoho zaměstnavatele se může stát výhodou pro zaměstnavatele druhého a naopak. Rozhodující pro zaměstnavatele tedy jsou předpoklady a kvality, které jim konkrétní uchazeč o práci může nabídnout.
Existuje návod jak při hledání práce správně postupovat?
Před samotným hledáním práce je důležitá představa finanční stránky, tzn. Jak dlouho si můžeme dovolit práci hledat? To vše se odvíjí od příjmů ostatních členů domácnosti, od případného odstupného, od výše hmotného zabezpečení či od jiných finančních prostředků, které má uchazeč k dispozici. Doba, kterou si můžeme stanovit pro hledání práce tak, aby nebyla dotčena životní úroveň uchazeče, bývá zpravidla okolo 6 měsíců.
Samotné hledání práce má hned několik fází, kdy první takovou fází je vypracování plánu a důkladná příprava. Podstatné jsou i skutečnosti v podobě zpracování životopisu, posuzování pracovních inzerátů, jednání při osobních pohovorech apod., což uchazeči o zaměstnání velmi často podceňují. Na první místo však stavme samotnou přípravu! Bez kvalitní přípravy se může stát, že se uchazeči potýkají s dlouhodobým neúspěchem, začínají vymýšlet důvody, zda má smysl pokračovat v hledání zaměstnání a jejich aktivity postupně slábnou. Není to tím, že by uchazeč neměl dostatek kvalifikací nebo předpokladů pro úspěch, ale tím že přestává postupně práci hledat, vytrácí se motivace a v tomto okamžiku se z uchazečů stávají ideální kandidáti na dlouhodobě nezaměstnané.
Jak neztratit motivaci v proces hledání svého vysněného zaměstnání? Hlavním faktorem pro udržení motivace je rozhodnost a jasnost – vědět co chci dělat a umět se správně profesně orientovat. Nabízí se jednoduchá otázka: Jaké zaměstnání chceme najít a jaká je naše představa o budoucí práci? Na téma profesní orientace a motivace již příští týden v zajímavém článku na www.brigomat.cz a našem facebooku https://www.facebook.com/brigomat/.
Komentáře