Zákoník práce – Postup před vznikem pracovního poměru

Každý uchazeč, který získá práci, musí se svým zaměstnavatelem uzavřít pracovněprávní vztah, ale víte, jak konkrétně by měl zaměstnavatel postupovat?

Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.

Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce.

Znáte možnosti uzavření pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Pokud ne, na toto téma naleznete článek zase příště. Sledujte proto náš BLOG. Hledáte novou nebo lepší práci, mrkněte na BRIGOMAT.

Zdroj: Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb.

Komentáře