IV. DÍL – Jaké body v našem životopise neopomenout?

Rozhodnutí zaměstnavatele, zda nás pozve na osobní pohovor či nikoliv, ovlivňuje důsledně zpracovaný životopis. Je to naše vizitka, která nám otevírá k zaměstnavateli dveře.
Nastíníme si tedy, jak by takový správně napsaný životopis měl vypadat. 
Životopis zásadně nepíšeme slohově, v rozsáhlých větách a odstavcích, ale volíme formu strukturovanou. Musíme se nějak odlišit, aby si nás zaměstnavatel v záplavě jiných CV všimnul. Zaujmout můžeme např. zajímavým, ale vkusným vzhledem, kompozicí a zvýrazněním dovedností, které jsou pro daného zaměstnavatele opravdu důležité. Toto pojetí je pouze na nás, vytváří první dojem a odhaluje naši kreativitu a snahu.

Dále tu máme body základní – ,,povinné“.  A co mezi tyto body řadíme? CV by měl obsahovat následující: osobní údaje, vzdělání, pracovní zkušenosti, jazykové znalosti, další kvalifikace, další znalosti, řidičský průkaz, zdravotní stav, rejstřík trestů, reference od bývalých zaměstnavatelů a v poslední řadě osobní profil, na který stále ještě většina uchazečů zapomíná.

Co svěřit za osobní údaje?  
Kromě jména a kontaktních údajů by nemělo také chybět bydliště a ročník narození. Velmi dobrý dojem vzbudíte profi fotografií vedle vašich osobních údajů. Opatrně však na fotografie tipu – dovolená, selfie apod.
Kdy a do jaké míry uvádět v našem CV vzdělání?
Vzdělání uvádíme vždy veškeré ukončené, počínaje nejvyšším. Výjimku však tvoří základní vzdělání (uvádíme jen tehdy, pokud je naším nejvyšším dosaženým), vysokoškolské vzdělání (neuvádíme, pokud bylo spíše omylem) a nedokončené vzdělání (uvádíme v případě, že ještě studujeme a v brzké době hodláme studium úspěšně ukončit – musíme uvést i předpokládaný termín ukončení, v ostatních případech neuvádíme).
Vzdělání uvádíme názvem školy, studijním zaměřením a v poslední řadě uvedeme období studia, postačí rok počátku a rok ukončení. Do oblasti vzdělání spadá také studium jazykových škol a pobyty v zahraničí.
Další kvalifikace – v tomto bodě uvádíme údaje, které souvisejí s pracovní pozicí. Uvádíme zde psaní na klávesnici (můžeme uvést techniku a rychlost), znalost práce na PC (uvádíme konkrétní programy, včetně používání elektronické pošty a internetu – znalosti charakterizujeme jako uživatelské). Dále můžeme uvádět různá oprávnění, která vlastníme (oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku, zdravotní průkaz, aj.).
Jak prezentovat svoje jazykové schopnosti? Uvádíme jazyk, který ovládáme, poté uvedeme způsob studia a úroveň znalostí. Jestliže se bez výraznějších problémů dokážeme domluvit, uvádíme aktivní znalost. Pokud se jazykem domluvíme, ale gramatiku neovládáme, uvedeme do životopisu komunikativně.
Nejdůležitějším bodem celého životopisu jsou bezpochyby pracovní zkušenosti.
V první řadě uvedeme plný název společnosti, kde jsme pracovali a délku pracovní zkušenosti. Poté název pozice, kterou jsme zastávali a největší důraz klademe na pracovní náplň. Můžeme obsah pracovní náplně přizpůsobit tak, že se zaměříme na společné aspekty, které pracovní náplň stávajícího a nového zaměstnání spojují.
Jak postupovat, když jsem  čerstvým absolventem? Také čerství absolventi škol, kteří doposud nikde nepracovali, mohou využít tento bod životopisu k uvedení praxe v rámci školy.
Řidičský průkaz
uvádíme pouze v případě, že jej vlastníme. Zdravotní stav zase tehdy, pokud jsme zcela zdrávi. Pouze v případě, že se hlásíme na místa vyhrazená pro OZP, uvedeme tuto informaci do našeho CV. U rejstříku trestů se používá znění: bez záznamu. V ostatních případech neuvádíme. V neposlední řadě můžeme do životopisu zařadit i reference od bývalých zaměstnavatelů.
Na závěr zaměstnavateli sdělíme pár informací o sobě a to tak, aby informace souvisely s pracovním místem, o které se ucházíme. Např. komunikativnost, organizační schopnosti apod.
Další článek, který si opět s chutí můžete přečíst na našem webu www.brigomat.cz a fb Brigomat zveřejníme již v příštím týdnu. Váš Brigomat.

Komentáře