IX.DÍL – Hledáme práci …. Jak se připravit a zhodnotit svůj pracovní pohovor

Výbornou vizitkou každého uchazeče o zaměstnání se stává moment, když hodlá potvrdit termín osobního pohovoru. Potvrzení provádíme převážně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost oslovujeme telefonicky, spojíme se s kompetentní osobou, odkážeme se na pozvání, které jsme obdrželi a jednoduše svoji účast potvrdíme. Při telefonickém potvrzení oslovujeme den před pohovorem, v případě písemného potvrzení, svoji účast potvrdíme neprodleně, popřípadě ještě telefonicky den předem. V žádném případě neklademe žádné otázky, pouze potvrzujeme naši účast!

Jakmile se přibližuje osobní pohovor, je pochopitelné, že sílí i napětí. Abychom toto napětí snížili, připravíme si veškeré potřebné věci den předem. Připravíme si písemné podklady, kam spadají: životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a absolvovaných kurzech, blok na poznámky, psací potřeby, diář, fotografii, popřípadě také reference od bývalých zaměstnavatelů. Dále také kufřík či složku na veškeré dokumenty a nezapomínáme ani na reprezentativní oblečení. Musíme si také stanovit určitou časovou rezervu, abychom měli jistotu, že se dostavíme na pohovor včas. Výše zmíněné písemné podklady bereme na pohovor vždy a všechny, i v případě, že jsme některé materiály již zaměstnavateli poskytli. Ostatní materiály s sebou neseme z toho důvodu, že by si je při pohovoru zaměstnavatel vyžádal, a to bez předchozího upozornění.

Důležitá je samozřejmě i volba vhodného oblečení a celková upravenost. Volíme raději konzervativní oblečení, které ve spojení s příjemným vystupováním zajišťuje dobrý první dojem, který hraje při osobním pohovoru významnou roli. Na pracovní pohovor se dostavíme ve stanoveném termínu, nejlépe s pětiminutovou časovou rezervou a ve stanovený čas se nahlásíme na kompetentním místě. Před vstupem do místnosti si vždy vypneme mobilní telefon. Zaklepeme na příslušné dveře, vstoupíme a sdělíme důvod své návštěvy. Při podání ruky volíme přiměřený stisk a řídíme se pokyny druhé strany. Během jednání se chováme taktně, slušně a s respektem. Zajímá nás vše, co slyšíme a v případě nedostatečného porozumění, požádáme o bližší vyjádření.  V této fázi výběrového řízení je důležité uspokojit zaměstnavatele. Na první místo tedy klademe to, co zajímá jeho, neboť on rozhoduje, zda nás pozve k dalšímu jednání či nikoliv. Jednání ukončuje osoba, která jej současně řídí, tedy zaměstnavatel. Před ukončením bychom vždy měli znát další postup, tedy období, ve kterém můžeme od zaměstnavatele čekat určité vyjádření. Dohoda, která na konci jednání vzniká, je platná pro obě strany, a to bez rozdílu. Jestliže se ve stanoveném období nedostaneme vyrozumění, můžeme zaměstnavatele telefonicky kontaktovat a na výsledky výběrového řízení se poptat. Při prvním pohovoru se nikdy neptáme na plat!

Po absolvování pohovoru můžeme zhodnotit také jeho kvalitu, tedy naplnění jeho podstaty. Hodnocení provádíme co nejdříve, dokud máme pohovor v živé paměti. Cílem osobního pohovoru bylo přesvědčit o svých předpokladech a celkově druhou stranu, tedy zaměstnavatele, zaujmout. Hodnotíme nejen naše vystupování, ale také obsah našich sdělení. K samotnému hodnocení nám poslouží jednoduché otázky, které s pohovorem souvisejí. Mohou to být například otázky typu: Přišel/a jsem včas a řádně oblečený/á? Předložil/a jsem všechny požadované dokumenty? Proběhlo jednání podle mých představ? Byly mé odpovědi zaměřeny na přínos společnosti? Byl/a jsem se svým jednáním spokojen/a? Seznam otázek si na základě vlastního usouzení můžeme po každém absolvovaném pohovoru samozřejmě rozšiřovat. Chyby, které si zhodnocením pohovoru uvědomíme, se budeme přirozeně snažit odstraňovat. Každý absolvovaný pohovor je totiž sám o sobě přípravou na další pohovor, dokážeme-li ho objektivně vyhodnotit. Po zdárném dokončení hodnocení nastává období, kdy čekáme na vyjádření zaměstnavatele, které nám může přinést úspěch, v tom horším případě neúspěch. Na téma neúspěchu při osobním pohovoru zase příště. Sledujte www.brigomat.cz a náš facebook https://www.facebook.com/brigomat/.

Komentáře