Je při hledání práce důležitější vzdělání nebo praxe? OBOJÍ!

Jistě Vám jako malým dětem rodiče říkali: „Dobře se uč, ať si najdeš dobrou práci“. Je jasné, že vzdělání je bezpochyby důležitým faktorem při hledání zaměstnání, ale je třeba si uvědomit, že vzdělání není vše. Hodit se nám jistě budou také praktické znalosti z oblasti, do níž pracovně cílíme. Jak to tedy dnes na pracovním trhu je?

VZDĚLANÝM TRH PRÁCE PŘEJE

Z aktuálních zjištění vyplývá že v České republice je momentálně více než 33 tisíc volných pracovních míst, z průzkumu také vyplývá, že o jednu pracovní pozici může usilovat až 120 lidí, ale ne každý má potřebnou kvalifikaci.

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ VÍTĚZÍ, SE ZÁKLADNÍM UŽ MOC NEPOCHODÍME

Z hlediska uplatnění na trhu práce jsou uchazeči se základním vzděláním, popř. osoby s výučním listem, nejrizikovější skupinou. Pokud chtějí svoje uplatnění zvýšit, musí úspěšně složit kvalifikační zkoušku. Pokud se jim to podaří, získají celosvětově platné osvědčení způsobilosti pro vykonávání dané profese.Osoby s vyšším vzděláním jsou tak na pracovním trhu nejúspěšnější. Podle průzkumů mají vysokoškoláci nebo osoby s dokončeným středoškolským vzděláním ukončeným maturitou, trvale nejnižší míru nezaměstnanosti.

PRAXE „AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ?“

Už tedy víme, že vzdělání je na trhu práce nezbytné, ale jak bylo řečeno – není to všechno. Své o tom vědí např. čerství absolventi škol, mezi nimiž roste míra nezaměstnanosti a mnozí z nich nemohou najít uplatnění v těch oborech, které vystudovali. Důvod je zřejmý. Bez praktických znalostí to už v dnešní době prostě nejde. Dnes všichni zaměstnavatelé požadují praxi v daném oboru minimálně jeden rok. Pro ty, kteří hledají svoji první práci v oboru, který studovali, ale nemají zatím žádné praktické dovednosti, může být nalezení vhodného zaměstnání problém.

Důležité je dbát na to, aby tyto pomyslné misky vah byly správně vyvážené. Určitě je důležité se vzdělávat a snažit se pochytit co nejvíce poznatků o situaci na pracovním trhu už při studiu. Zároveň však je třeba získat také praktické znalosti z oblastí, které nás zajímají, neboť to může mít rozhodující vliv na získání vysněného zaměstnání.

Všem novým uchazečům o zaměstnání přejeme mnoho štěstí.

Komentáře