Když je práce příčinou zdravotních potíží

Postihnout může kdekoho, stejně tak jako kterékoliv jiné onemocnění. Podceňovat ji, se rozhodně nevyplácí, protože její důsledky mohou být v ojedinělých případech velice vážné. Řeč je o nemoci z povolání.

Pokud si myslíte, že i vás se nemoc z povolání týká, měli byste rovněž vědět, jak v takové situaci postupovat a na co máte právo. Prokázání této nemoci totiž není jednoduché. Abyste totiž měli nárok na odškodnění ze strany zaměstnavatele, musí nemoc splňovat několik kritérií. Tím nejzákladnějším je, aby byla uvedena v seznamu nemocí z povolání, které schvaluje vláda. Seznam bývá pravidelně upravován a aktuálně se v něm nachází celkem 86 druhů onemocnění, které jsou rozděleny do šesti jednotlivých kategorií, a to dle toho, které příčiny stojí za jejich vznikem. Jedná se o nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, onemocnění vyvolaná fyzikálními faktory a tak dále.

Bylo-li vám onemocnění uznáno, máte právo na odškodnění. To může mít hned několik podob a odvíjí se od toho, jak závažnou chorobou skutečně trpíte. Zaměstnavatel je ze zákona proti tomuto riziku pojištěn. Pokud však na tuto situaci dojde, musí vám dorovnat rozdíl v příjmu, který v důsledku nemoci vznikl. Dále je povinen proplatit vedlejší jednorázové náklady spojené s léčbou, první tři dny nemocenské, bolestné či dokonce náhradu za ztížení společenského postavení.

Některé choroby se mohou projevit se zpožděním (někdy i několikaletým). Zákon pamatuje i na tyto situace a stanovuje, že odpovědnost za nemoc z povolání nese vždy poslední zaměstnavatel, u něhož jste pracovali za podmínek, při nichž toto onemocnění vzniká.

Tou nejčastější nemocní z povolání bývá v Česku syndrom karpálního tunelu. Přesná čísla, kolik lidí v Česku tímto syndromem trpí, ale neexistují. Odhaduje se, že na sto tisíc lidí připadá více než pět set žen. U mužů se čísla blíží maximálně ke třem stům. Na vině je práce u počítačů, ale i uklízení, hraní na klavír nebo pásová výroba. Typickými příznaky jsou mravenčení, brnění nebo změněná citlivost v ruce i bolest v prvním až čtvrtém prstu ruky. Onemocnění provází také pocit oteklé ruky, přičemž otok není patrný. Obecně to znamená, že v zápěstním kanálu máte utlačený nerv.

Setkali jste se vy osobně nebo někdo z vašeho okolí s tou situací? Podělte se s námi o to.

Komentáře