Letní brigády se blíží, jakou pracovní dohodu mám podepsat?

Prodej točené zmrzliny, výpomoc v administrativě, sběr ovoce nebo třeba pomocné práce na stavbě. To vše je možné vykonávat brigádně přes letní měsíce, aneb začínají sezónní brigády. Jakou dohodu máme však podepsat? Je výhodnější dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti? A jak je to s daněmi? To vše vám vysvětlíme v následujícím článku.

Kolik hodin odpracovat na pracovní dohody a jaká jsou specifika?

Dohoda o provedení práce se vyznačuje tím, že rozsah práce, který je na jejím základě možné sjednat je omezen a to maximálně na 300 hodin v kalendářním roce. Jediným upozorněním při uzavření této dohody je fakt, že pokud se stejným zaměstnavatelem uzavřete více dohod o provedení práce (což zákon nezakazuje), pak se počet odpracovaných hodin sčítá a tudíž není možnost odpracovat až 600 hodin. Pokud se stanovený počet hodin přesáhne nebo je-li dohoda sjednána na větší rozsah, pak se zaměstnanec vystavuje riziku, že by dohoda mohla být považována za neplatnou. Dalším zásadním číslem u dohody o provedení práce je 10 000 Kč, toto číslo je spojeno s odvody a platí, že pokud na základě této dohody získáte odměnu, která měsíční částku nepřesáhne, pak odměna nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti je limitována rozsahem práce, který nesmí přesáhnout poloviny průměrné týdenní doby, což znamená, že rozsah práce, která je vykonávána na tuto dohodu nesmí být větší, než je ve většině případů 20 hodin týdně (tedy poloviční úvazek). Slovíčko průměrné je v této dohodě velmi zásadní, jelikož rozsah v jednotlivém týdnu je možné překročit, ale pouze tehdy, pokud v jiném týdnu bude odpracováno méně hodin. U dohody o pracovní činnosti je důležitá částka 2 500 Kč. Pokud je hrubá měsíční částka nižší, neplatí se z ní zdravotní pojištění, pokud je naopak vyšší, zdravotní pojištění se z ní odvede stejně jako z běžného pracovního poměru.

První jmenovaná dohoda se doporučuje zejména pro krátkodobější, ale o to intenzivnější spolupráci, typicky tedy pro letní prázdninové brigády, zatímco dohoda o pracovní činnosti se spíše hodí pro dlouhodobou spolupráci. Obě dohody je možné uzavřít jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou.

A kdy se musí odvádět daně?

Odměna, která vám za vaši práci náleží, podléhá srážkové dani ve výši 15 % a zálohově ji za vás odvádí zaměstnavatel. Doporučujeme si však podepsat tzv. „prohlášení k dani“ (prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků na známém růžovém formuláři), kdy je možné si díky tomuto prohlášení odvody záloh na daň z příjmu zásadně minimalizovat, jelikož vám sníží zálohu o slevy na dani, na které máte nárok.

Máte už svoji letní brigádu nebo ji stále hledáte? Letos bude opět z čeho vybírat. I my vám přineseme spoustu zajímavých nabídek, stačí sledovat náš web: www.brigomat.cz

Komentáře