Možnosti přivýdělku v průběhu mateřské či rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená je sice tím nejkrásnějším obdobím v životě každé ženy, ale je to velká zátěž pro rodinný rozpočet. Stále více maminek (a někdy také i tatínků) hledá během mateřské, respektive rodičovské dovolené příležitost k přivýdělku a možnosti jsou celkem široké. Jen je třeba dodržet stanovená pravidla, abyste se o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nepřipravili.

Nejprve si rozlišíme mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství a poté rodičovskou dovolenou, která na mateřskou navazuje, a při níž rodič pobírá rodičovský příspěvek. Při mateřské dovolené rodič získává nárok na peněžitou pomoc v mateřství (vypočítává se z příjmů a činí 70 % ze mzdy) a začíná se pobírat v rozmezí osmi až šesti týdnů před termínem porodu a je možné ji celkem vyplácet 28 týdnů. Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, kdy jeden z rodičů pobírá tzv. rodičovský příspěvek, který je paušální a činí 220 000 Kč (měsíčně lze vyplatit maximálně 11 500 Kč) a musí se pobírat minimálně 19 měsíců.

Co říká zákon aneb práce při mateřské dovolené?

Jestliže si najdete zaměstnání, můžete se do práce pustit již po skončení 6. týdne po porodu. Nesmíte mít však stejný pracovněprávní vztah, ze kterého pobíráte peněžitou pomoc v mateřství. Což znamená, že můžete pracovat u stávajícího zaměstnavatele, avšak sjednaný druh práce musí být jiný než před nástupem na mateřskou dovolenou.

Další možností je práce u jiného zaměstnavatele. Pokud u něj však budete vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti svého stávajícího zaměstnavatele, u něhož čerpáte mateřskou dovolenou, je potřeba jeho souhlas. Výjimku tvoří vědecké, pedagogické a publicistické profese, ale také literární a umělecké činnosti.

Co říká zákon aneb podnikání při mateřské dovolené?

Pokud žena, která před nástupem na mateřskou dovolenou nepodnikala, může s tím samozřejmě v průběhu mateřské dovolené začít a tím si přivydělávat, aniž by o peněžitou pomoc v mateřství přišla. Podnikání pak bude posuzováno jako vedlejší činnost, z čehož plyne řada výhod (určuje si sama svůj pracovní den, kdy bude mít pracovní schůzky, jen je třeba myslet na to, že je třeba platit sociální a zdravotní pojištění, odvádět daně a zkrátka dodržovat veškerou  legislativu platnou pro OSVČ).

Co říká zákon aneb práce při rodičovské dovolené?

V průběhu rodičovské dovolené můžete vydělávat nebo si přivydělávat téměř bez omezení a nemusíte mít strach, že o rodičovský příspěvek přijdete. Avšak musíte splnit jedinou podmínku – zajistit patřičný dohled nad svým dítětem jinou zletilou osobou. Na rozdíl od mateřské ovšem v průběhu rodičovské dovolené můžete bez omezení pracovat i u svého původního zaměstnavatele nebo pokračovat ve své podnikatelské činnosti.

Věříme, že jsme vám přinesli užitečné informace, která využijete v době, kdy pro vás bude mateřská či rodičovská dovolená aktuální.

Komentáře