Nabídky práce přes personální agenturu nebo agenturu práce?

Personální agentury hrají na trhu práce velmi důležitou roli a jejich popularita rok od roku stále stoupá. Velká část firem totiž hledá vhodné kandidáty pouze za pomoci personální agentury a o některých nabídkách zaměstnání se tak jednoduše jinak než přes agenturu nemáte šanci dozvědět.

Na trhu práce se však můžete setkat i s pojmem pracovní agentura. Nejen uchazeči o práci jsou často zmatení těmito dvěma velmi podobnými výrazy, které se často zaměňují. Ty ale mají z pohledu trhu práce velmi rozdílný význam. Možná si také kladete otázku, zda jde o synonyma, nebo je-li mezi nimi nějaký rozdíl? Ano, je.

PRACOVNÍ AGENTURA

Pracovní agentura neboli agentura práce funguje jako prostředník. Člověk, který shání zaměstnání, se u agentury zaregistruje a agentura jej pošle pracovat do konkrétní firmy. Agentura uchazeče o práci tedy pouze „pronajímá“ do firem, kde vykonávají danou práci. Pracovní smlouvu však zaměstnanec uzavírá s agenturou práce, která mu vyplácí mzdu a práci tohoto pracovníka fakturuje firmě, u které pracovník práci vykonává. Firmy využitím agentury často řeší problémy v sezónnosti a právě možnost pronajímání zaměstnanců pro ně představuje finanční úspory. Pracovní agentura kromě zprostředkování práce nabízí také odborné poradenství (jak se připravit na pohovor, jak si naplánovat kariéru a další). Tyto služby mohou být zpoplatněny, avšak za „pouhé“ zprostředkování práce agentury žádné poplatky vybírat nesmějí.

PERSONÁLNÍ AGENTURA

Personální agenturou se rozumí soukromá zprostředkovatelna práce, která vyhledává pro firmy vhodné uchazeče na pracovní místa. Nejprve dostane agentura požadavky od společnosti, která hledá nového zaměstnance. Nabídku práce pak inzeruje nejen na svých stránkách, ale také na pracovních portálech a sociálních sítích. Uchazeči o práci pak v případě zájmu zasílají agentuře žádosti o práci na konkrétní pracovní místo. Přímo personální agentura však uchazeče nezaměstnává, pouze zaměstnání zprostředkovává a zájemce o práci se stává přímým zaměstnancem firmy. Finanční prostředky získává agentura od firem, které jejich služeb využívají, tudíž je zprostředkování práce za pomoci personální agentury pro samotného kandidáta naprosto bezplatné.

Hledáte-li práci, podívejte se na naši nabídku stálých zaměstnání či brigád na našem webu: https://brigomat.cz/prace-brigady/

Komentáře