Víte, jak je to s podporou v nezaměstnanosti?

Osud umí připravit mnoho překvapení a ať už jste zaměstnanec nebo podnikatel, každému z nás se zkrátka může stát, že o práci přijde. Co v takovém případě dělat? V první řadě samozřejmě aktivně sháníte nové místo, ale víte, že vás čeká i spousta papírování? Jednou z nejdůležitějších věcí je evidence na ÚP a vyřízení podpory v nezaměstnanosti. V následujícím článku vám přehledně vysvětlíme, komu podpora v nezaměstnanosti náleží, kde o příspěvek žádat a zda se vás týká.

První kroky po ztrátě zaměstnání

Poté, co o práci přijdete, je důležité, aby vaše cesta ihned mířila na úřad práce. Nezaměstnanost v České republice i všude na světě byla vždy problém, proto se rozhodně nebojte vyhledat pomoc a úřad je tu od toho, aby nezaměstnanost pomohl řešit. Při včasné registraci se dozvíte potřebné informace, co vás nyní bude čekat. Dostanete k dispozici nejen různé nabídky firem hledajících zaměstnance, ale také nabídky rekvalifikačních kurzů. Od přihlášení za vás také stát bude platit zdravotní pojištění a mimo jiné si na úřadu zažádáte o podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o dávku, kterou vám stát vyplácí v době, kdy nemáte zaměstnání, ale aktivně se ho snažíte hledat. Pro získání podpory v nezaměstnanosti na pracovním úřadě vyplníte formulář. Kromě osobních údajů a způsobu vyplácení poskytujete ještě podrobné informace o vašem aktuálním pracovně-právním stavu, o předchozím zaměstnání a předchozím příjmu dávek.

Kdo má a kdo nemá nárok na podporu?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti splníte pokud: zažádáte do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání, dále musíte mít trvalé bydliště na území České republiky. A mezi nejzákladnější podmínku podpory v nezaměstnanosti patří zaplacené důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců z posledních dvou let před zařazením do evidence nezaměstnaných. Na podporu nemají nárok osoby, které jsou ve starobním důchodu či pobírají nemocenské dávky, dále osoby, jejichž výsluhový příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, osoby ve vazbě neb osoby, které pobírají podporu při rekvalifikaci či osoby, se kterými ukončil zaměstnavatel pracovní vztah z důvodu hrubého porušení povinností.

Komentáře