Návrat do práce po mateřské dovolené

Za chvíli vám skončí mateřská nebo rodičovská dovolená a vy už se pomalu připravujete na to, že nastoupíte zpátky do práce? Jste maličko nervózní, neboť úplně nevíte, co vlastně můžete čekat? V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější otázky, které jsou spojovány s návratem do práce po mateřské neboli rodičovské dovolené.

Návrat do zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené (MD, RD) je téma, které řeší mnoho žen. Situací a řešení je mnoho. Hlavně v praxi je ale tato oblast vnímána nesprávně.

Veškeré spojitosti s mateřskou dovolenou upravuje zákoník práce, z něhož jednoznačně vyplývá, že po dobu trvání mateřské dovolené jste v bezpečí, jelikož vám běží tzv. ochranná lhůta, během které vám zaměstnavatel musí držet pracovní místo a nesmí vám dát výpověď. Na vaše pracovní místo však může přijmout jiného zaměstnance, pouze jako zástup.

Ihned po návratu z mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnance zařadit na jeho původní místo, tzv. na jeho „původní židli“. Není-li to možné z důvodu, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí zaměstnavatel zaměstnance zařadit dle pracovní smlouvy. Vrátí-li se zaměstnanec po rodičovské dovolené, nemá nárok na to, aby byl zařazen na své původní místo, tzv. „původní židli“. Má však nárok na to, aby byl zařazen na místo, které odpovídá jeho pracovní smlouvě.

Když se vám však během mateřské dovolené narodí druhé dítě a plynule tak navážete na další mateřskou, platí pro vás i nadále stejný režim jako u prvního potomka, tudíž vám zaměstnavatel musí držet místo až do tří let dalšího dítěte.

A jak dlouho vlastně mateřská dovolená trvá?

Délka mateřské či rodičovské dovolené záleží čistě na nastávající matce. Pokud matka neuvede jinak, počítá se se standardní dobou, tudíž třemi roky. Může se však nahlásit kratší rodičovská a před koncem doby požádat o její prodloužení nebo nastoupit do práce a později se na rodičovskou vrátit. Dokud dítěti nebudou tři roky, musí zaměstnavatel na každou takovou žádost kývnout. Stejný nárok mají i otcové, kteří jsou na rodičovské.

Komplikace nastávají v případě, kdy se rozhodnete původně dohodnutou rodičovskou dovolenou zkrátit a nastoupit tak do práce dřív. Právní předpis totiž umožňuje krátit předem stanovenou rodičovskou pouze se souhlasem zaměstnavatele, jiný právní předpis zase stanovuje, že i v tomto případě musí zaměstnavatel vyhovět a volba matky či otce na mateřské je přednější.

Další problém, který může nastat, je ten, kdy uvedená doba mateřské/rodičovské dovolené skončila, ale rodič nemá možnost umístit dítě do předškolního zařazení ani pro něj nemá hlídání. Jaké jsou tedy možnosti řešení? Zaměstnanec má povinnost nahlásit zaměstnavateli, že mu bude končit MD/RD a dohodnout se tak s ním na nástupu do práce. Může taktéž požádat zaměstnavatele o neplacené volno, v tom mu ale zaměstnavatel nemusí vyjít vstříc, vše záleží na vzájemné domluvě obou stran.

Měly jste při návratu do práce z mateřské dovolené nějaké problémy? Nebo se vše odehrálo k vaší plné spokojenosti?

Komentáře