Pohyblivé složky mzdy a jejich výše

Venku už je tma, pracovní doba skončila před dvěma hodinami a vy jste pořád v práci? Někdy se prostě stane, že zaměstnanec musí zůstat v práci déle nebo jít pracovat ve svátek či mimo pracovní dny, tedy musí pracovat přesčas.  Jakou může očekávat odměnu a o kolik se zvedne částka mzdy na výplatní pásce? To vše se dozvíte v následujícím článku.

Stejně jako ostatní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, i pravidla pro práci přesčas upravuje zákoník práce. Mezi pohyblivé složky mzdy můžeme tedy zařadit: práci přesčas, práci v noci, práci v sobotu či neděli a práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Práce přesčas

Zaměstnanci, který pracuje nad rámec standardní pracovní doby, náleží průměrný výdělek navýšený o příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel může tento příplatek ještě navýšit, může však zaměstnanci také nabídnout za práci přesčas náhradní volno, které si zaměstnanec musí vybrat do 3 měsíců, popřípadě se na delší lhůtě dohodnout se zaměstnavatelem. Práce přesčas nesmí překročit 150 hodin za kalendářní rok.

Práce v sobotu/neděli

Za práci v sobotu nebo v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Práce ve ztíženém prostředí

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv (prach, hluk, zvýšený tlak, práce s chemickými látkami,…) činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy.

Práce v noci

Za práci v noci přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, nestanovuje-li však kolektivní smlouva jinak.

Práce ve svátek

Zaměstnanci, který pracuje ve svátek, náleží za každý odpracovaný den jeden den náhradního volno. Pokud jsou však zaměstnanci, kterým více vyhovuje příplatek, náleží jim 100 % průměrného výdělku. Z pohledu zákoníku práce má odpočinek přednost před penězi. Příplatek za práci ve svátek vám tedy šéf může navrhnout jako alternativu místo čerpání náhradního volna a je už na vás, kterou možnost si vyberete.

Zaměstnavatel může poskytovat další mzdové příplatky nad rámec stanovený zákonem, a to v podstatě bez omezení (příplatek za práci ve vícesměnném provozu apod. ). Bez omezení může zvýšit i sazby povinných příplatků, musí je však zakotvit do příslušných ustanovení kolektivní smlouvy či podnikových mzdových předpisů.

Pracujete také často přesčas nebo o víkendu? Dostáváte za práci navíc odměnu nebo vám zaměstnavatel poskytuje dny náhradního volna? Napište nám, i vaše názory nás zajímají.

Komentáře