Souhlas se zpracováním osobních údajů

Brigomat.cz s.r.o.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o předání Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Kandidát tímto potvrzuje, že jej společnost Brigomat.cz s.r.o., IČ: 035 13 564, se sídlem Boskovice, Komenského 259/44, PSČ 680 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85106 (dále také jako „Správce“), v souladu s § 5 odst. 4 a § 11 Zákona informoval o zpracování osobních údajů Kandidáta uvedených v Informaci pro Kandidáty o zpracování osobních údajů kandidátů (dále jen „Informace“), a to pro účely vyhledání a zprostředkování zaměstnání pro Kandidáta.

Dále tímto Kandidát výslovně prohlašuje, že Informaci porozuměl – a je tedy výslovně seznámen s tím, že zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Informaci je dobrovolné (tj. pouze na základě souhlasu Kandidáta).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kandidát tímto výslovně souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje, a to následovně:

  • zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Informaci pro HR účely (vymezené v Informaci)
  • získávání a využívání referencí pro účely výběrového řízení

Souhlas s předáním osobních údajů

Kandidát dále výslovně souhlasí s tím, že Správce je oprávněn předávat jeho osobní údaje, a to následovně:

  • předání osobních údajů v rozsahu uvedeném v Informaci třetí osobě
  • předání životopisu, motivačního dopisu a případně jiných dokumentů obsahujících osobní údaje Kandidáta v rozsahu uvedeném v Informaci potenciálnímu zaměstnavateli za účelem posouzení Kandidáta a případného vzniku pracovněprávního vztahu

Poučení kandidáta

V souvislosti s výše uvedeným Správce informuje Kandidáta, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné.

Dále je Kandidát informován, že může svůj souhlas s použitím výše uvedených osobních údajů kdykoliv odvolat, případně jej opět udělit.

Kandidát může rovněž kdykoliv využít svá veškerá zákonná práva popsaná v Informaci.

Souhlasím se zasíláním případných pracovních nabídek formou SMS zprávy nebo e-mailem (na kontakty uvedené v sekci osobní údaje) za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu 5 let počínaje dnešním dnem (nebo do odvolání).

Všeobecné podmínky

Brigomat.cz s.r.o.

Přejít zpět na web www.brigomat.cz nebo www.invalidavpraci.cz