V. DÍL – Tipy a triky v našem životopise.

    Obsah životopisu si tvoří každý sám a záleží pouze na nás, jaké informace do něj uvedeme. Při zpracování životopisu je potřeba si uvědomit, že není povinností uvádět vždy veškeré údaje, které se nás, jako uchazeče o zaměstnání, týkají. Avšak každý údaj, který uvedeme, bychom si měli umět obhájit a naopak ten, který vynecháme, zase v případě potřeby doplnit.

Pojďme se společně zamyslet na tím, co v životopise uvádět, jakou formou a co naopak pominout.
Mezi nejčastěji používané triky v životopise patří ty, které se týkají našich předešlých pracovních zkušeností.
Pokud uvádíme přehled pracovních zkušeností od dneška směrem k minulosti a neuvedeme nejstarší zaměstnání, není to problém. Pro zaměstnavatele jsou klíčové naše aktuální zkušenosti na pracovní místo, o které se ucházíme. Vyplatí se tedy blíže specifikovat aktuální praxi a zkušenosti než popsat celoživotní profesní dráhu. Pokud tedy vzniknou nějaké časové mezery mezi zaměstnáními či zaměstnáním a studiem, je to logické. Časové mezery mohou mít dvojí podobu. Jsou buď krátkodobé, nebo dlouhodobé. Za krátkodobé považujeme ty, jejichž rozsah nepřesahuje 12 měsíců. Jestliže uchazeč ukončil pracovní poměr a je nezaměstnaný déle než jeden rok a uvedl by v životopise celé datum, časovou mezerou, která nastala, by upozornil na konkrétní dobu nezaměstnanosti. V tomto případě může rok ukončení pracovního poměru zaokrouhlit. Poslední zaměstnání však může mít jen krátkodobý charakter. Za těchto okolností uvádíme jen rok, ve kterém jsme zaměstnávání vykonávali. Lze se setkat i s časovými mezerami dlouhodobého charakteru. Za ty považujeme takové, které jsou delší než 12 měsíců. Může však nastat i situace, kdy vznikne delší časová mezera mezi ukončením posledního zaměstnání a současností. Týká se převážně dlouhodobě nezaměstnaných či maminek při návratu z mateřské dovolené. Praxe ukázala, že převážná většina dlouhodobě nezaměstnaných sem tam vykonávala nějakou činnost a to formou výpomoci, občasných záskoků, ale také prací téměř na plný úvazek. Pokud hledáme práci, je důležité zda zkušenosti máme a ne to, jak jsme je získali, proto do životopisu můžeme uvést i různé vzdělávací aktivity či rekvalifikace.

Chceme-li dosáhnout osobního pohovoru a následně i zaměstnání, musí informace uvedené v životopise přinášet zaměstnavateli nějaký přínos. Důsledně zpracovaný životopis nás připravuje na osobní pohovor a stává se z něj pro nás motivační nástroj. Chce-li uchazeč někoho přesvědčit o svých kvalitách, měl by je nejprve znát on sám. Další výhodou životopisu je také to, že se jedná o písemný materiál a jednotlivá sdělení, která do něj uvádíme, si můžeme důkladně promyslet. Uchazeči o zaměstnání však často nevěnují zpracovaní životopisu dostatek času a zaměstnavatel proto na osobní pohovor zve jen malou část z celkového množství uchazečů.

důležitým součástem životopisu patří také fotografie. Tu přikládáme k životopisu v případě, že ji zaměstnavatel na základě textu pracovního inzerátu vyžaduje. Abychom docílili toho, že z nás bude mít potenciální zaměstnavatel dobrý dojem, přikládáme vhodnou fotku. Za takovou můžeme považovat fotografii barevnou, nejlépe ve velikosti „dokladového formátu“ (podobně jako například na občanský průkaz). Ve většině případů budeme zasílat životopis elektronicky, fotografii tedy umístíme do pravého horního roku. Fotografii můžeme přiřadit i v případě, že to od nás zaměstnavatel nevyžaduje. Můžeme tím docílit toho, že se zaměstnavatel na náš životopis spíše zaměří.
Celková úprava životopisu je samozřejmě také důležitá. Zpracujeme ho nejlépe na počítači, dbáme na přehlednost jednotlivých údajů a také na bezchybnost. Píšeme jej jednoduchým písmem, střízlivou velikostí písma, černou barvou a pro tisk použijeme bílý papír. Zvýraznit můžeme nadpis a základní body životopisu. Již příští týden se na našem webu www.brigomat.cz a fb https://www.facebook.com/brigomat/ dozvíte, jak je podstatné prvotní oslovení zaměstnavatele.

Komentáře