VI. DÍL – Vybíráme inzerát a oslovujeme zaměstnavatele

Výběr a posuzování pracovních inzerátů se odvíjí od představ každého uchazeče. Má-li být efektivní, musíme vědět, jak s pracovními nabídkami nakládat.
     Jako první nás osloví název. Jestliže název uchazeče zaujme, přechází automaticky k požadavkům zaměstnavatele. Pokud však některý z požadavků nesplňuje, nabádá to uchazeče k tomu, aby na pracovní inzerát ani nereagoval, což je stává právě zásadní chybou. Neměli bychom bezhlavě rozesílat svoje životopisy na všechny inzerce, protože požadavky zaměstnavatelů mají svá opodstatnění, avšak nikde není psáno, že je musíme splňovat všechny.
Požadavky zaměstnavatele mohou mít různou hodnotu. Zdali je nějaká znalost vítána, je zřejmé, že nezastává nijak významnou roli, tedy na ni nemusíme brát zvláštní zřetel. Je-li však znalost nutná, zde je patrné, že na takovém požadavku zaměstnavateli skutečně záleží. Podstatnější než to, co zaměstnavatel požaduje, je to, co mu jako uchazeč dokážeme nabídnout. Mnohdy informace v pracovním inzerátu nepostačí k tomu, abychom zhodnotili, zda na pracovní pozici obstojíme či zda o ni vůbec máme zájem. I přesto, že nesplňujeme veškeré požadavky, můžeme zaměstnavatele oslovit. V tomto případě nic neriskujeme, můžeme jen získat.

Zaměstnavatele oslovujeme v co největší míře, abychom dosáhli co možná největší šance na úspěch. Současně si soustavným oslovováním zaměstnavatele zajišťujeme účast na osobních pohovorech. Při častých jednáních se zaměstnavatelem si zvykáme na postupy při pracovních pohovorech, na otázky apod. Abychom mohli kontakt se zaměstnavatelem navazovat co nejvíc, musíme si nejprve zajistit dostatek volných pracovních míst. Ty se nejčastěji inzerují na internetu, můžeme je také hledat na specializovaných pracovních portálech, přes známé, v inzertních novinách či regionálním tisku. Samotné oslovení pak budeme nejčastěji provádět písemně e-mailem nebo telefonicky. Způsob oslovení udává sám zaměstnavatel v textu pracovního inzerátu. Ve většině případů budeme se zaměstnavatelem komunikovat e-mailem. Jestliže zaměstnavatel vyžaduje zaslání životopisu, připravíme si následující dokumenty: životopis, text průvodního dopisu a popřípadě další náležitosti, pokud je však zaměstnavatel vyžaduje. Spadá sem například fotografie, doklad o dosaženém vzdělání či výpis z rejstříku trestů. Vyjádření zaměstnavatele můžeme nejčastěji očekávat v rozmezí jednoho až čtyř týdnů od ukončení termínu zaslání životopisu. Pokud však termín ukončení není v inzerátu uveden, může se doba rozšířit až na šest týdnů.

Zaměstnavatele můžeme však oslovit také po telefonické stránce. Tento způsob volíme tehdy, pokud zaměstnavatel sám nenavrhuje zaslání životopisu, ale uvádí telefonní číslo. Vždy se snažíme hovořit s osobou, která má dané výběrové řízení na starost. Celý náš rozhovor musíme směřovat k osobnímu pohovoru, neboť právě osobní pohovor je cílem našeho telefonátu. Pokud si na konci rozhovoru zaměstnavatel vyžádá náš životopis, považujeme to za uspokojivý výsledek.

      V neposlední řadě můžeme zaměstnavatele oslovit z vlastní iniciativy, a to právě v případě, že zaměstnavatel nenabízí žádné volné pracovní místo. Svou pozornost zaměřujeme spíše na větší firmy, avšak i tento způsob oslovení má svá pravidla. Zaměstnavatele neoslovujeme s tím, že hledáme „nějakou práci“, dotazujeme se na pracovní místa v konkrétní oblasti, ptáme se nejen na okamžité uplatnění, ale i na uplatnění v následném období. Svůj životopis předáváme zaměstnavateli i při negativním výsledku. Nikdy totiž nevíme, zda zaměstnavatel do budoucna neplánuje nějaké personální změny. K jednání se zaměstnavatelem přistupujeme jako k osobnímu pohovoru a vždy bychom si z něj měli odnést následující: jméno osoby, se kterou jsme jednali, možnosti pracovního uplatnění, které zaměstnavatel předpokládá v následujícím období a také svolení k dalšímu kontaktu. Nikdy nespoléháme na to, že nás zaměstnavatel sám osloví. Jako uchazeč o zaměstnání však můžeme oslovit také personální a jiné agentury, ale na toto téma zase příště na webu http://www.brigomat.cz/index.php 

Komentáře