VII – Věčné téma – agentury práce.

Věčné téma – agentury práce. Jakou zkušenost máte vy? 
Dnes stále převládá negativní povědomí o pracovních a personálních agenturách. Kde takové povědomí vzniklo? Počátek hledejme v devadesátých letech, kdy se trh práce otevřel soukromníkům a přinesl pro uchazeče nové možnosti, ale mnohdy i ,,potíže“. Trh práce byl volný a každá agentura si určovala svoje vlastní pravidla. Postupně se však ze strany státu podmínky výrazně omezovaly a v dnešní době získání povolení k této činnosti je papírově a časově velmi složitý proces. Chcete –li se při oslovení agentury ujistit, že jednáte opravdu s oficiální agenturou, ověřte si na serveru MPSV, zda je tato agentura vedena v seznamu agentur ČR a má licenci udělenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je to taková ,,jistota“, že agentura pracuje legálně. Může se i přesto samozřejmě stát, že nemusíte být s některou z těchto společností spokojeni, ale to se může stát v jakémkoli oboru a oblasti a proto nesmíme zapomenout, že rozhodnutí kde, a jakým způsobem budeme pracovat, je vždy pouze na nás!

Dovolte mi ještě přiblížit 2 pojmy, v kterých se uchazeči mnohdy neorientují. Jedním je agentura práce. Činnost agentury práce je uchazeče přímo zaměstnávat. Tzn. pracovní smlouvu máte přímo s agenturou, ta za vás platí veškeré zákonné odvody, vyplácí mzdy, ale výkon vaší práce se odehrává u tzv. uživatele (přímo ve firmy). Druhým pojmem je personální agentura, jejíž činnost je odlišná. Personální agentury hledají a profilují vhodné kandidáty pro firmy, a pokud si vás firma vybere, jste již smluvně zaměstnán přímo u dané firmy či společnosti. 

Cílem těchto agentur je obsazovat pracovní místa na základě potřeb zaměstnavatelů. K tomu využívají vlastní databáze uchazečů o zaměstnání, zveřejňují volná pracovní místa a používají další aktivity spojené s vyhledáváním uchazečů. Uchazeči je oslovují za účelem zařazení do databáze nebo za účelem ucházet se o volné pracovní místo, které agentura zveřejnila. Jako uchazeči nesmíme podceňovat jednání s kompetentními pracovníky personální agentur, i když se nejedná přímo o samotné zaměstnavatele. Personální agentury totiž prezentují svoji činnost tím, jaké uchazeče zaměstnavatelům představí. Abychom se dostali dále než do již zmíněné databáze, musíme daného pracovníka něčím oslovit a zaujmout. K pracovníkům přistupujeme stejně jako k samotným zaměstnavatelům a při oslovování postupujeme obdobně jako při osobním oslovení zaměstnavatelů.

Pokud jsme jako uchazeči o zaměstnání zaujali agenturu či zaměstnavatele, budeme pravděpodobně pozvání na osobní pohovor. Ten však vyžaduje dostatečnou přípravu a na toto téma opět v dalším článku. Sledujte web www.brigomat.cz a facebook https://www.facebook.com/brigomat/ a dozvíte se více.

Komentáře