VIII – Hledáme práci ….. Osobní pohovor – dá se na něj připravit?

Samotný osobní pohovor vnímáme jako posílení nebo naopak zpochybnění našich schopností a vhodnosti zastávat danou pracovní pozici. K úspěšnému absolvování pracovního pohovoru předchází především patřičná příprava. Ale jak se na osobní pohovor připravit? 

Většina uchazečů se domnívá, že na pohovor se připravit nelze. Každý zaměstnavatel totiž provádí osobní pohovor jiným způsobem – klade jiné otázky. Převládá tedy názor, že nevíme, jaké otázky očekávat a tudíž se nelze připravit. Připravit se však lze a kvalitní příprava nám zajistí až 90% úspěchu. Jako uchazeč se nejprve musíme především připravit na to, jak na otázky při pohovoru budeme reagovat. Zaměstnavatelé sice kladou různé otázky, ale podstatě se ptají na totéž. Samotné otázky tedy budou mít obdobný význam, akorát jinou formu. Výchozím materiálem při přípravě je seznam předpokládaných otázek, které se u pohovorů objevují a jsou všeobecně známé. Tento seznam si po každém pohovoru můžeme rozšířit. Uchazeči často tyto otázky rozdělují na ty, které slyší rádi a ví, jak na ně odpovědět a na ty, o kterých doufají, že při rozhovoru nepadnou. Šance na úspěch každého uchazeče se zvyšuje tím, že bude schopen pohotově reagovat na otázky a poskytnout tím informace, které zaměstnavatel požaduje.

Existuje několik otázek, které však uchazečům činí největší potíže. Jednou z nich je:
Co mi řeknete o sobě? Touto otázkou zaměstnavatel zkouší naše vyjadřovací a komunikační schopnosti, naši pohotovost anebo sám neví na co se ptát a vychází z toho, co mu sami sdělíme. Při odpovědi vycházíme ze zpracovaného životopisu. Neposkytujeme však veškeré informace, pouze ty, které mají pro danou pozici význam. Výchozí bude naše vzdělání a informace podáváme s časovou návazností od minulosti k dnešku. Nehovoříme však pouze o našich pracovních zkušenostech a vzdělání, ale také o svých činnostech, povinnostech a výsledcích.
Proč chcete pracovat právě u nás? Odpověď na tuto otázku bychom měli hledat v informacích o samotné společnosti a to buď v textu pracovního inzerátu, nebo které si sami zjistíme.
Proč bychom měli zaměstnávat právě vás? Pokud se o danou pracovní nabídku ucházíme, měli bychom vědět proč. Odpovídáme ve stejném stylu jako při otázce „Co mi řeknete o sobě?“, avšak stručněji.
Jaké máte dobré a špatné vlastnosti? (Silné a slabé stránky). Ano, i s tímto typem otázky se při pohovoru můžete setkat. U této otázky si zpravidla zaměstnavatel stanoví počet, v opačném případě uvádíme vždy více těch dobrých. Vyjmenovat několik dobrých vlastností není problém, avšak vyzdvihujeme ty, které mají význam k dané pracovní pozici. U těch špatných můžeme volit i ty, které nepřímo souvisejí s pracovním místem.
Jakou činnost byste chtěl/a v naší společnosti vykonávat? Jelikož se ucházíme o konkrétní pracovní místo, vycházíme tedy z informací, které máme k dispozici a které s pracovním místem přímo souvisejí.
Jakou máte představu o mzdě? Každý uchazeč přirozeně musí mít představu o mzdě, kterou lze stanovit z našich potřeb, naší mzdy, kterou jsme pobírali v posledním zaměstnání nebo podle výdělků, které se v takových pracovních pozicích vyplácejí. Vhodné rozmezí je přibližně 16.000 – 20.000 Kč/ měsíčně. Vždy se uvádí hrubá mzda zaokrouhlená na celé tisícikoruny. Jako uchazeč však můžeme mít i větší rozmezí, to si však musíme náležitě obhájit. Vhodným důvodem je například platový vývoj. Zaměstnavatel však má stanovenou určitou hranici, kterou nám může nabídnout. Pokud se však nepřiblížíme jeho možnostem, stává se pro nás pracovní místo nepřijatelným.
Jaký byl důvod odchodu z posledního zaměstnání?
 Vhodnou odpovědí se stává důvod, kdy uchazeč o zaměstnání argumentuje svým profesním a osobním vývojem. Pokud nám však byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele, musíme se na tuto otázku připravit tak, abychom neuškodili sobě, a to ani bývalému zaměstnavateli.
Jaké jsou další podstatné kroky před pohovorem, a v den samotného pohovoru se dozvíte zase příště. Sledujte náš web www.brigomatakademie.cz a facebook https://www.facebook.com/brigomat/

Komentáře