X.DÍL – Jak se vyrovnat s neúspěchem aneb neúspěch k hledání práce zkrátka patří!

K největšímu nepříteli uchazečů o zaměstnání patří jednoznačně neúspěch. Jestliže vykonáváme činnost, která nám nepřináší toužený výsledek, začínáme postupně ztrácet důvody, proč v této činnosti pokračovat.

Neúspěch je ale ve skutečnosti zcela přirozenou součástí jak hledání zaměstnání, tak oblastí života, ve kterých se chceme posunout vpřed. Jak řekl úspěšný Rockefeller: „Klíč k úspěchu je schopnost činit správná rozhodnutí. Správná rozhodnutí ale můžete činit jen díky zkušenostem. A nejcennější zkušenosti získáte díky špatným rozhodnutím. Chyba je tedy neúspěchem jen tehdy, pokud si z ní nevezmete poučení.“ Uchazeč o zaměstnání přeci nemůže vyhrát každé výběrové řízení, kterým projde. Je důležité průběh svého výběrového řízení dokázat objektivně zhodnotit a dokázat se z případných chyb ponaučit.

Samotné hledání zaměstnání považují uchazeči za „jakýsi celek“ a každý krok provádějí s cílem najít práci. Současně každou aktivitu, která jim nepřinese nástup do nového zaměstnání, považují za neúspěch. Tito uchazeči definují důvody svého neúspěchu obecně, tedy věkem, délkou praxe či znalostí cizích jazyků. Hledat ale obecné důvody mnohdy znamená vymlouvat se na vlastní ,,neschopnost“ dokázat zhodnotit, kde děláme chybu. Například věk. Ano čas nemůže nikdo z nás zastavit a může nám dávat určité omezení při výběru pracovních míst, ale je třeba si přesně definovat, na jaká pracovní místa se zaměřit a poohlédnout se po pracovních nabídkách, kde zaměstnavatelé ocení naše letité zkušenosti.

Při hledání zaměstnání provádíme řadu aktivit, které musíme provést či absolvovat. Jedná se o vyhledání vhodného volného pracovního místa a následná reakce na toto pracovní místo, absolvování osobních pohovorů, popřípadě absolvování dalšího či dalších jednání. Avšak každá činnost může zahrnovat i svoji problematiku. Jsou to překážky, které buď dokážeme zdolat, nebo uvízneme na tzv. „mrtvém bodě“. Jestli uchazeč neví, co na trhu práce může nabídnout, bude těžko vědět, kde se uplatnit. Pokud nezná své vlastní předpoklady, ztěžuje si tak výběr pracovních míst. Každé oslovení zaměstnavatele, tedy zaslání životopisu, které provedeme, bereme jako úspěch. V případě neúspěchu začínáme hledat příčiny. Jestliže se domníváme, že příčina neúspěchu nesouvisela s životopisem ani s pohovorem, může mít neúspěch tyto tři příčiny: zaměstnavatel se domnívá, že danou činnost nezvládneme, zvolili jsme si nesprávnou pracovní pozici nebo se zaměstnavatel domnívá, že naše předpoklady a zkušenosti nedokáže využít. Za těchto okolností však můžeme neúspěch považovat za jistou formu úspěchu, jelikož se jedná o pracovní místa, která jsou neúměrná našim představám nebo se od nich odlišují.

Během hledání práce učiníme několik kroků, které si můžeme zaznamenávat. Tato evidence nám po čase pomůže efektivně hodnotit naše výsledky, zároveň budeme mít přehled, co můžeme očekávat či plánovat a vyhneme se nedorozuměním při oslovení zaměstnavatele, se kterým již jednáme. Do této evidence si zaznamenáváme veškeré potřebné údaje o pracovním místě (datum a portál, kde jsme místo vyhledali, název pozice + zaměstnavatele, datum a způsob oslovení, datum vyrozumění + výsledek, termín pohovoru a jméno kompetentní osoby, datum potvrzení pohovoru, každý uskutečněný pohovor a následné postupy).

Při hledání práce je důležitá i samotná motivace. Budeme-li umět ocenit i drobné úspěchy, znát své předpoklady, chápat neúspěchy jako zkušenosti, připravovat se na pohovory a nebudeme-li očekávat, že uspějeme pokaždé, podléhat různým aspektům atd. nemáme důvod obávat se trvalejšího neúspěchu.

Věříme, že vás celý náš desetidílný blog inspiroval natolik, že jste svoji vysněnou práci našli, popřípadě pochytili rady, které vám hledání usnadní. Již nyní se můžete těšit na další zajímavé články plné inspirace a praktických rad.

Komentáře