Zákoník práce – Pracovní poměr

Zaměstnavatel se svým budoucím zaměstnancem může uzavřít pracovní poměr několika možnými způsoby. Znáte je?

Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.

Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího

 • organizační složky státu,
 • organizačního útvaru organizační složky státu,
 • organizačního útvaru státního podniku,
 • organizačního útvaru státního fondu,
 • příspěvkové organizace,
 • organizačního útvaru příspěvkové organizace,
 • organizačního útvaru v Policii České republiky.

Jmenování provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu; nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího

 • organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu,
 • organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu,
 • organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku,
 • organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu,
 • příspěvkové organizace zřizovatel,
 • organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace,
 • organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident.

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Víte ale, jaké náležitosti by měla pracovní smlouva obsahovat? Tak na toto téma zase příště. Sledujte proto náš BLOG. Hledáte novou nebo lepší práci, mrkněte na BRIGOMAT.

Zdroj: Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb.

Komentáře