Zákoník práce – Začínáme, aneb strany pracovněprávního vztahu

Chodíte do zaměstnání? Je velká pravděpodobnost, že právě vy patříte mezi 83% pracujících lidí v ČR, kteří spadají do zaměstnaneckého poměru. A právě pro vás jsme připravili novou sekci ,,Zákoník práce“, ve které si srozumitelně od A do Z probereme veškeré pojmy a úskalí různých legislativních otázek.

Jak jinak začít, než smluvními stranami. Mezi základní smluvní strany patří jednoznačně zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnanec je  fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Naopak zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Za Českou republiku v pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která jménem státu v základním pracovněprávním vztahu zaměstnance zaměstnává.

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. Každý kdo vstupuje do jakéhokoli (výše uvedeného) pracovněprávního vztahu by měl vědět, jak postupovat ještě před začátkem pracovního poměru. Na toho téma čtěte příště na BLOGU. Hledáte novou nebo lepší práci, mrkněte na BRIGOMAT.

Komentáře